Clubul de Ecologie și Turism Montan ALBAMONT

Despre noi

CETM Albamont este o asociație neguvernamentală, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial. Scopul asociației este dezvoltarea durabilă a comunităților din zonele montane prin promovarea turismului montan responsabil, conservarea ariilor naturale protejate, promovarea valorilor culturale și morale tradiționale și educația în spiritul protejării naturii.

Albamont s-a constituit în anul 1980 ca secție de turism montan, în anul 1990 obține statutul de ONG, iar în anul 1994 se înregistrează conform prevederilor Legii 21/1924 la Tribunalul Alba. CETM Albamont a obținut peste 25 de finanțări majore în domenii ca protecția naturii, turism, dezvoltare durabilă, dispunând de o experiență considerabilă în implementarea proiectelor. De asemenea, începând cu anul 2004, membrii CETM Albamont s-au implicat în administrarea a 44 de arii naturale protejate (7 situri Natura 2000 și 37 de arii protejate de interes național). Albamont deține un Centru multifuncțional pentru activități la Rimetea, jud. Alba, unde s-a orientat tot mai mult în ultimii ani pe organizarea și găzduirea de activități de voluntariat și educație pentru copii și tineri.

În concordanță cu statutul și obiectivele clubului, membri CETM Albamont se implică constant în activități de menținere și diversificare a traseelor turistice marcate și a infrastructurii aferente, în principal pe suprafața Munților Trascău. În ultimii ani, aceste activități s-au desfășurat preponderent sub egida Potecătorii Voluntari, un brand al Asociației Ecouri Verzi din Cluj-Napoca, alături de mai multe organizații partenere. De asemenea, o atenție deosebită am acordat realizării și întreținerii unor construcții care să dezvolte turismul montan, cum ar fi balcoane suspendate de belvedere (abruptul Bedeleului, Cascada de la Vânătările Ponorului), trasee de tip via-ferrata (Cheile Râmețului), amenajarea unor trasee tematice educative (Rimetea, Muntele Mare) și altele.

Activitățile curente presupun, bine-înțeles, și numeroase ture și expediții în zonele montane. Acestea au atât rol recreativ cât și de patrulare a ariilor naturale protejate în vederea identificării eventualelor activități ilegale care ar putea aduce prejudicii naturii, o bună parte a membrilor sunt instruiți și certificați ca Rangeri, Custozi și Specialiști arii protejate.

Vezi mai multe fotografii

Proiecte și Activități principale

Mai jos sunt enumerate proiectele principale care au beneficiat de finanțare nerambursabilă:

Beneficiarul proiectului este Asociația AS 2001 Alba Iulia, CETM Albamont fiind partener.

Scopul proiectului: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din 2 comunitati marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome din judetul Alba. Proiectul are o valoare totala de 21.633.721 lei, din care 18.388.663 finantare nerambursabila prin Programul Operational Capital Uman, 3.172.292,91 de la bugetul national si 72.765,28 contributia proprie a beneficiarului.

Proiectul este implementat de Fundația ProPark pentru Arii Protejate, CETM Albamont fiind partener.

Scopul proiectului: comunicarea importanţei educaţiei pentru natură ca o soluţie reală pentru generaţia tânără de a înţelege şi implementa voluntar dezvoltarea durabilă. Proiectul a fost finanțat prin granturile SEE, 2009 – 2014, în cadrul programului Fondul ONG în România, buget total 160.808 Euro.

Compania Brother dezvoltă proiecte la nivel global pentru a proteja mediul și dorește să ofere beneficii nu doar prin performanța și calitatea produselor dar și prin grija față de mediu. Brother derulează mai multe parteneriate cu organizații ecologice din întreaga lume sub deviza Brother Earth. In Romania, reprezentanța Brother s-a asociat cu Clubul de Ecologie și Turism Montan Albamont în vederea derulării unor acțiuni de ecologizare a zonelor protejate. Impreuna cu partnerul sau autorizat Xerom SRL din Alba Iulia, Brother Romania participă la o serie de acțiuni de ecologizare în zona localității Rimetea, începând cu anul 2012. Bugetul acțiunii este de aproximativ 2.000 lei pe an.

Obiectivul general al proiectului a fost conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural a trei situri Natura 2000 (ROSPA0087 Munții Trascăului, ROSCI0253 Trascău și ROSCI0116 Muntele Mare) prin îmbunătățirea managementului acestora. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.384.386 lei, finanțat prin POS Mediu din FEDR și Bugetul Guvernului României.

Scopul proiectului, după cum reiese și din titlu, a fost elaborarea în maod participativ a Planului de management pentru 5 situri Natura 2000: ROSPA0087 Munții Trascăului, ROSCI0253 Trascău, ROSCI0300 Fânațele Pietroasa-Podeni, ROSCI0035 Cheile Turzii, ROSCI0034 Cheile Turenilor precum și a 35 arii protejate de interes național de pe suprafața acestora. Bugetul proiectului a fost de 1.437.000 lei, finanțat prin POS Mediu din FEDR și Bugetul Guvernului României.

Obiectivul general al proiectului a fost cresterea oportunitatilor de ocupare prin dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii pe piata muncii pentru 30000 beneficiari directi ai diverselor activitati ale proiectului. Acest lucru se va realiza prin diagnoza situatiei actuale in 50 comune din Muntii Apuseni, realizare de strategii de dezvoltare locala, informare si formare profesionala si antreprenoriala. Valoarea eligibilă a proiectului a fost de 5.585.448,00 RON din care 98% finanțare din FSE și 2% contribuție Albamont.

Obiectivele proiectului au fost: instruirea resurselor umane implicate in gestionarea ariilor protejate in management organizational, managementul conflictelor, rangeri si ghizi montani, realizarea unor lucrari de infrastructura pentru o mai buna gestionare a ariilor protejate, informare si conservare a ariilor protejate și studierea, monitorizarea si evaluarea ariilor protejate pentru luarea acelor masuri care sa conduca la o conservare cat mai eficienta a ariilor protejate. Bugetul proiectului a fost de aproximativ 1.900.000 lei, finanțat prin EEA Grants și contribuția Albamont.

Alte proiecte: Dezvoltarea resurselor umane din zonele cu bogat potenţial turistic din judeţul Alba, Coaliţia Tinerilor pentru un Mediu Curat, Amenajarea rezervaţiei Cheile Râmeţului, Ecoturism în Depresiunea Trascău, Academia Civică a Tinerilor Sebeş, Ariile protejate si comunităţile locale, Instruire şi Dezvoltare Durabilă în Zonele Miniere, Dezvoltare rurală durabilă în România, Proiect Eugenia, Apa curata de la izvoare, Dezvoltare comunitară în Munții Trascăului, Pregatirea și asistarea facilitatorilor comunitari din tara Motilor, Bunastare pentru moti, Campania Apuseni Curati, Activisti comunitari pentru anul 2000, Comunitati organizate în municipiul Alba Iulia, Apa Curata, Centrul de Resurse pentru Organizatii Neguvernamentale - CRONOS, Salvati Cetatea Alba Iulia, Protejarea rezervatiei geo-botanice Scarita-Belioara și altele.

Concursul montan PerPedes

În anul 1980 membrii Albamont au pus bazele PerPedesului, un concurs cu tematică montană, care s-a desfășurat, neîntrerupt, până în prezent. Obiectivele acestei acțiuni sunt promovarea turistică a zonelor montane ale judeţului Alba, educarea tinerilor pe direcţia practicării unui turism responsabil, promovarea sporturilor montane precum și organizarea unui spaţiu de întâlnire între reprezentanţii organizaţiilor de profil din ţară. Concursul propune participanților mai multe probe, cum ar fi drumeție, orientare, verificarea cunoștințelor teoretice despre zonă, escaladă, tehnică speologică, aptitudini artistice, fotografie etc. Însă, din punctul nostru de vedere, mai importantă decât competiția este participarea și ne dorim ca acest eveniment să reprezinte o ocazie de revedere sau de legare a unor noi prietenii între iubitorii muntelui.

Vezi mai multe fotografii de la PerPedes

Nu sta degeaba că degeaba stai!

a devenit un îndemn cunoscut de toate cluburile de turism „cu vechime” din România.

Centrul Montan „Mărioara Pușcaș”

Prin contribuția financiară a membrilor, Albamont a achiziționat o gospodărie de morar în pitorescul sat Rimetea, județul Alba. De-a lungul anilor, prin eforturi proprii, dar mai ales cu ajutorul unor finanțări nerambursabile, am reușit să extindem, renovăm și funcționalizăm acest spațiu pentru a-l transforma într-un centru multifuncțional: punct de informare turistică, loc de organizare a activităților de voluntariat pentru natură și turism montan, destinație pentru activități educative și multe altele.

Denumirea Centrului aduce un omagiu Mărioarei Pușcaș, cea care a fost președintele Albamont timp de peste 20 de ani și unul dintre membri care au pus cel mai mult suflet în dezvoltarea clubului.

Pentru toți albamontiștii „Moara” are o semnificație deosebită, încărcată de multe amintiri plăcute.

În prezent ne dorim să dăm mai multă viață și utilitate acestui spațiu, încercând să atragem cât mai multe organizații din domeniul protecției naturii, turismului montan și educației ecologice, alături de partenerii deja consacrați, Asociația Ecouri Verzi și Fundația de Ecologie și Turism Potaissa, alături de care suntem implicați în numeroase proiecte și activități.

Comuna Rimetea reprezintă un loc unic, prin peisaj, arhitectură și diversitate etnică, care a avut o evoluție interesantă de-a lungul timpului. În zona satului Rimetea au fost identificate vestigii ale locuirii preistorice și din vremea imperiului roman. Cetatea de piatră care a existat pe Piatra Secuiului a fost singura din Transilvania care a putut ține piept trupelor tătare în sec. XIII. Localitatea medievală este menționată pentru prima dată în 1257 cu numele de Toroczcko (Trascău). În 1493 localitatea a primit rangul de târg, iar în 1666, pe fondul dezvoltării extracției de minereu și a meșteșugului fierăritului, Rimetea devine oraș. În anul 1716 Rimetea era unul dintre principalele centre de prelucrare a fierului din Transilvania. Ulterior, datorită epuizării zăcămintelor, localitatea decade, devenind preponderent agricolă. În jurul anului 1870, un puternic incendiu a distrus cea mai mare parte a satului. Ulterior au fost construite casele albe specifice. În 1999 Rimetea a fost distinsă cu premiul Europa Nostra al Comisiei Europene pentru conservarea patrimoniului cultural material. În prezent, satul Rimetea este propus pentru a fi înscris ca sit al Patrimoniului mondial UNESCO.

Punctele de informare turistică

În cadrul unui proiect co-finanțat de guvernele Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului, am construit și două clădiri care să aibă roluri complexe: informare turistică, monitorizare arii naturale protejate, servicii de voluntariat etc. Unul dintre acestea este amplasat în apropierea rezervației Cheile Râmețului (sat Valea Mănăstirii, comuna Râmeț) iar celălalt în apropierea Peșterii Huda lui Papară (sat Sub Piatră, comuna Sălciua). În prezent, facem eforturi pentru a permanentiza activitatea acestora, cel puțin pe durata sezonului cald, fiind în căutarea unor parteneriate în acest sens.

Structura și membrii clubului

Conducerea CETM Albamont este structurată pe următoarele niveluri: Adunarea Generală a Membrilor (formată din totalitatea membrilor activi pe parcursul anului precedent) și Consiliul Director (format din Președinte și 4 membri aleși de AGM). Structura executivă este Consiliul Executiv (care este format din Director Executiv, Coordonatori proiecte, Manager financiar sau alți membri relevanți, după caz, numiți de AGM).

În prezent Albamont este format din aproximativ 35 de membri activi, la care se adaugă peste 100 de membri susținători sau membri de onoare.

Dorești să te implici în activitățile Albamont? Nu ezita să ne contactezi!

Contact

Adresă: Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 2

Telefon/Fax: 0258 813947

E-mail: office [at] albamont [.] ro

Facebook: CETM Albamont